Savez slepih Srbije
navigacija
2016-04-25 Kaži ali lepo

2016-04-19 Manifestacija "Kaži, ali lepo"

2015-12-04 Saopštenje za štampu Svetskog saveza slepih povodom međunarodnog Dana osoba sa invaliditetom

2015-11-17 Saopštenje za štampu Svetskog saveza slepih povodom međunarodnog Dana deteta

2015-10-13 Državnim organima, medijima, građanima Republike Srbije
P R O G L A SPOVODOM SVETSKOG DANA BELOG ŠTAPA, 15. OKTOBRA 2015. GODINE

2015-10-13 Saopštenje za štampu Svetskog saveza slepih povodom Dana belog štapa

2015-10-13 U Hotelu „Breza“ u Vrnjačkoj Banji održano redovno godišnje savetovanje sa predstavnicima organizacija i ustanova za slepe

2015-09-17 Održan Okrugli sto i sajam pomagala i asistivne tehnologije

2015-09-17 Održan okrugli sto i sajam pomagala

2015-07-09 Saopštenje NOIS-a povodom održanog sastanka sa predsednikom Republike

2015-07-01 Anketa/upitnik o broju zainteresovanih za psa-vodiča i formiranje centra za obuku

2015-05-22 Saopštenje sa Savetovanja slepih i slabovidih žena

2015-04-27 Proglas Saveza slepih Srbije povodom Dana pasa-vodiča

2015-03-26 Dve tribine u jednom danu

2015-01-16 Javni poziv za dodelu STB uređaja

2014-10-14 Proglas povodom Svetskog dana belog štapa

2014-10-03 Održana tribina o Brajevim štampačima

2014-10-03 Održana javna rasprava o Zakonu o kretanju uz pomoć psa vodiča

2014-09-22 Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča

2014-06-17 NAJNOVIJA IZDANJA NASLOVA BIBLIOTEKE NA KOMPAKT DISKOVIMA