Poseta Školi „Milan Petrović“

Servis tiflo podrške
May 20, 2019
Radionica tiflo podrške u Smederevu
June 4, 2019

Poseta Školi „Milan Petrović“

Milan Stošić, predsednik Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) i predsednik Saveza slepih Srbije, na poziv direktorke Violete Strahinjević, posetio je ŠKOLU ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE “Milan Petrović” u Novom Sadu.
Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika brine o 1200 učenika sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom različitog uzrasta. Škola zapošljava 211 radnika, od čega je 157 nastavno osoblje, petoro čine stručnu službu, petoro su zdravstveni radnici, a četrdeset i četvoro su opšta i pomoćna služba. Škola radi na 12 adresa u Novom Sadu, u 10 dislociranih odeljenja u Južnobačkom i Sremskom okrugu. ŠOSO „Milan Petrović“ je organizovana kao složena mreža centara i službi koji pružaju usluge edukacije, rehabilitacije, zdravstvene nege, radnog angažovanja i društveno-kulturnih aktivnosti dece, mladih i odraslih kojima je potrebna specifična društvena podrška.
Saradnja: Nastavno-naučna baza Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehablitaciju u Beogradu i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Saradnja sa Univerzitetom u Novom Sadu, saradnja sa svim subjektima koji doprinose rehabilitaciji dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom na lokalnom, pokrajinskom, republičkom i međunarodnom nivou.
Dom učenika je deo Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“.
Dom je namenjen smeštaju 63 učenika. Sobe su trokrevetne i četvorokrevetne sa kupatilom i centralnim grejanjem. U sklopu Doma nalazi se učionica sa računarima i dnevni boravak sa čajnom kuhinjom. Učenicima su na raspolaganju: biblioteka, medijateka, otvoreni sportski teren, sala sa terenima za košarku i fudbal, teretana, bazen, senzorne sobe i sala za kinezi-terapiju, učenicima je na raspolaganju kvalitetna i raznovrsna hrana koja se priprema u školskoj kuhinji.

Nakon završene osnovne škole u kojoj se program realizuje kao: celodnevna nastava, poludnevna nastava, kućna nastava, obrazovanje odraslih, individualna nastava i produženi boravak, učenici započinju srednjoškolsko obrazovanje u dvogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, a prema redovnom programu u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju.
Školovanje u srednjoj školi se odvija prema nastavnim programima za: intelektualnu nedovoljnu razvijenost; višestruku ometenost; prema nastavnom programu za učenike sa oštećenjem sluha i nastavnom programu za učenike sa oštećenjem vida, kao i prema redovnom programu. Učenici se mogu opredeliti za sledeće obrazovne profile: sitoštampar, grnčar-lončar, pripremač namirnica, cvećar-vrtlar (dvogodišnje školovanje), pomoćnik knjigovesca, frizer, muški frizer, konfekcijski šivač, ručni tkač, šivač obuće, autolimar, bravar, izrađivač drvne galanterije, moler, pekar (trogodišnja zanimanja ).Nastavnim programom za učenike sa oštećenjem sluha predviđeni su obrazovni profili frizer, muški frizer, sitoštampar i knjigovezac, a nastavnim programom za učenike sa oštećenjem vida telefonista-teleprinterista. U objektu Srednje škole odvija se sva teorijska i praktična nastava osim za profil cvecar-vrtlar, gde se praktična nastava odvija u objektu na Čeneju. Pored učionica i radionica za praktičnu nastavu za vaspitno obrazovni rad učenici koriste školsku medijateku i biblioteke.Srednju školu pohađa 286 učenika iz dvadeset četiri opštine, odnosno 56 naseljenih mesta Republike Srbije., multimedijalnu salu sportski teren, salu za fiskulturu i kabinet opremljen asistivnom tehnologijom.
Inkluzivno kreativni centar je sedište edukativnog, radnog i servisnog centra škole. Pod jednim krovom su učionice, radionice za osamnaest zanatskih zanimanja, sportski teren i sala, dom za smeštaj učenika, rehabilitacioni i centar za senzorne stimulacije, resursna učionica za asistivne tehnologije, radni centar za radno angažovanje i produženu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Na placu površine 13.000 m2 prostire se objekat veličine 7.000 m2 izgrađen po načelima univerzalnog dizajna – da bi se obezbedila pristupačnost svima, a najpre osobama sa različitim vidovima invaliditeta koje se tu školuju, rade ili koristite usluge. IK Centar je otvoren za svakodnevnu komunikaciju sa sugrađanima u zanatskom centru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *