Biblioteka Saveza slepih Srbije „Dr Milan Budimir“ je počela sa radom 1971. godine, kao baštinik prethodnih institucija koje su se bavile poslom štampanja knjiga na brajevom pismu i snimanjem audio knjiga. Danas biblioteka funkcioniše u sklopu Saveza slepih Srbije.

  • Sa više od šest hiljada naslova u audio formatu sa preko trideset hiljada jedinica
  • više od pedeset hiljada primeraka knjiga na brajevom pismu
  • Različitih publikacija na brajevom pismu i u audio formatima
  • Kao i pet hiljada primeraka na običnom tisku


Biblioteka „Dr Milan Budimir“ predstavlja najveću ustanovu te vrste u ovom delu Evrope. Zaposleni u Biblioteci imaju višedecenijsko iskustvo u radu sa slepim, slabovidim i osobama sa poteškoćama u korišćenju knjiga na standardnom pismu.
Ponosni smo što možemo reći da smo kroz naš bogat fond audio knjiga jedan od čuvara srpskog jezika u njegovom zvučnom obliku i na brajici. Ovo je dragoceno kulturno blago, ali je neuporedivo veći broj knjiga koje i dalje nisu u dostupnom obliku.

Dr Milan Budimir

Biblioteka „Dr Milan Budimir“ nosi ime jednog od najznačajnijih srpskih klasičnih filologa.

Dr Milan Budimir (1891-1975) je bio redovni profesor Univerziteta u Beogradu , upravnik Katedre za klasičnu filologiju i član SANU. Njegov naučni opus broji nekoliko stotina radova, knjiga, studija, rasprava i članaka, od kojih su neki ušli u najpoznatije enciklopedije, rečnike i priručnike.

Kontakt Biblioteke „Dr Milan Budimir“ – Beograd, Jevrejska 24

Telefon: +381 11 2630 969
+381 11 2184 604
Fax: +381 11 2638 546
email:  sssbiblio@gmail.com

Biblioteka Saveza slepih Vojvodine „Mr Omer Marinkov“ – Novi Sad, Svetozara Miletića 28

Telefon: +381 21 6612 198

NOVI KATALOZI KNJIGA