Dan belog štapa, Dnevnik RTS, OO Saveza slepih Smederevo