Drugi dan rada Međunarodne konferencije o pokretanju saradnje i razmeni iskustava zemalja Jugoistočne Evrope