European Blind Union
Phone: +33 1 47 05 38 20
Faks: +33 1 47 05 38 21
Adress: 58 avenue Bosquet
75007 PARIS (France)

World Blind Union
Adress: 1929 Bayview Avenue
Toronto Ontario Canada M4G 3E8
Phone: 1-416-486-9698
Fax 1-416-486-8107
E-mail Mail
web site www.worldblindunion.org

IBSA
INTERNATIONAL BLIND SPORTS FEDERATION
PRESIDENT: Mr. Michael Barredo
Adress: 215 El Grande Cor Tropical
Sts BF Homes Las Pinas City
PHILIPPINES
Phone: + 63 2 82 60733
Fax + 63 2 82 08636

MEĐUNARODNA ŠAHOVSKA ASOCIJACIJA SLEPIH IBCA
Web site: www.ibca-info.org
PRESIDENT: FIDE Delegate
Ludwig Beutelhoff
Phone: 0049 5681 1341

GENERAL SECRETARY: Stephen Hilton
Phone. 0044 1475 731944

Ostalo
BALKANSKI KONSULTATIVNI KOMTET
SEDIŠTE SE NALAZI U ORGANIZACIJI IZ KOJE JE AKTUELNI PREDSEDNIK U OVOM MANDATU TO JE
Fadil Mučić iz Saveza slepih Crne Gore
Međunarodni savet za obrazovanje vizuelno hendikepiranih:
Internacionalna asocijacija biblioteka za slepe IFLA: www.ifla.org
Dejzi konzorcijum (za proizvodnju digitalnih knjiga za slepe): www.daisy.com