Na poziv Fonda za demokratiju, sekretar Saveza slepih Srbije ucestvuje na radionici “Zajedno do standarda dostojanstvenog rada osoba sa invaliditetom”