Poseta sekretar kineskog kulturnog centra, gospodin Liva biblioteci “Dr. Milan Budimir”