Poslednji dan međunarodne konferencije Regionalne asocijacije slepih Balkana