Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom međuopštinska organizacija Saveza slepih Prijepolje i ove godine na osnovu konkursa i projekta o sufinansiranju invalidnih udruženja od strane opština Prijepolje, Priboj i Nova Varoši, dobila je skromna finansijska sredstva za nabavku prehrambenih i higijenskih  namirnica