Radni deo međunarodne konferencije regionalne asocijacije slepih Balkana