Tradicija u našim rukama

Slepa žena u savremenom društvu
July 10, 2019
Konferencija u Kragujevcu
October 21, 2019

Tradicija u našim rukama

U okviru projekta Saveza slepih Srbije „Tradicija u našim rukama“ edukatori Udruženja „Etno mreža“ tokom septembra su započeli sa obukom za pustovanje vune u organizaciji Saveza slepih Srbije u Užicu. Obuka za 10 slepih i slabovidih članica će se sprovoditi svakog radnog dana u peroidu od mesec dana u prostorijama organizacije slepih u Užicu. Projekat je finansijski podržan na konkursu Ambasade Francuske u cilju podsticaja jačanja položaja žena u društvu i borbe protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom.

Kao pripadnice višestruko ranjive kategorije, naše članice su u izuzetno nepovoljnoj situaciji, posebno kada je reč o zapošljavanju, a jedna od otežavajućih okolnosti jeste ta da su osobe sa invaliditetom u mogućnosti da obavljaju samo zanimanja i poslove za koje su osposobljeni kroz opšte i profesionalno školovanje, tako da je značajno da kroz programe edukacije prošire svoja znanja i potencijale.

Ovim projektom u partnerstvu sa Udruženjem „Etno mreža“ želimo da se pridružimo inicijativi „1000 žena“ i uposlimo naše članice na izradi predmeta u nekoj od tehnika iz programa „Etno mreže“, čime bi im se pružila šansa za rad u proizvodnji rukotvorina, a vremenom bi moglo prerasti u trajno zaposlenje.

U prostorijama MOSSS Užice 24. septembra upriličena je poseta predstavnika Ambasade Francuske Bertrana Mijea kojoj su prisustvovali predsednica užičke organizacije Dragana Dučić, sekretar Milka Korać i polaznici obuke.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *