Veštačkom inteligencijom i primenom asistivnih tehnologija i informacionih sistema do unapređenja položaja slepih i slabovidih osoba