Savez slepih Srbije

Adresa:
Knez Mihailova 42/II

Telefoni:
+381 11 3286 550
+381 11 3286 706

FAKS:
+381 11 3286 722

E-pošta: savezslepihsrb@gmail.com

Finansije Dragica Damjanović
E mail: savezslepihsrbije.f@gmail.com

Sekretar SSS
E mail: sekretar@savezslepih.org.rs

Svetlana Nikolić, pomagala
E mail: info@savezslepih.org.rs

Tatjana Stojanović, referent za opšte poslove
E mail: savezslepihsrb@gmail.com

Goran Pećanac, časopisi
E mail: redakcija@savezslepih.org.rs

Branka Brkić, Marketing i donacije

E-mail: marketing.savezslepih@gmail.com