March 22, 2023

March 22, 2023

Video nastao je kao rezultat saradnje Evropskog saveza slepih i Saveza slepih Srbije kroz projekat Parvis.

Informisanje je važan segment u životu svakog pojedinca. Kako se slepi i slabovidi suočavaju sa problemom dostupnih informacija i šta je potrebno da se na tom […]