75 godina Saveza slepih Srbije, 50 godina biblioteke dr Milan Budimir