Naziv organizacijeVeb lokacija:
Svetska organizacija osoba sa invaliditetomwww.dpi.org
Svedski institut za proučavanje invalidnostiwww.wid.org
Svest invalida u akcijiwww.daa.org.uk
Evropski forum osoba sa invaliditetomwww.edf-feph.org
Međunarodni paraolimpijski komitetwww.paraolympic.org
Evropski paraolimpijski komitetwww.europaralympic.org