Održana 12. Generalna skupština Evropskog saveza slepih