Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom
Poštanski broj: 11000 Beograd
Adresa: Dimitrija Tucovića 23
Telefon: 011/24-55-184
Izvršna direktorka: Ivanka Jovanović

Savez slepih Srbije
Poštanski broj: 11000 Beograd
Adresa: Knez Mihailova 42 sprat 2
Telefon:
011/32-86-705
011/23-86-550
Predsednik: Milan Stošić
Sekretar: Branka Brkić

Savez gluvih i nagluvih Srbije
Poštanski broj: 11000 Beograd
Adresa: Vuka Karadžića 8
Telefon: 011/27-27-638
Web sajt: www.savezgluvihsrbije.org.rs

Savez distrofičara Srbije
Poštanski broj: 11000 Beograd
Adresa: Dimitrija Tucovića 23
Telefon: 011/24-55-184

Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije
Poštanski broj: 11080 Novi Beograd
Adresa: Agostina Neta bb
Telefon: 011/22-88-436
Veb sajt: www.spiks.org.rs

Savez društava za pomoć MNRL
Poštanski broj: 11000 Beograd
Adresa: Knez Mihailova 10

Savez invalida rada Srbije
Poštanski broj: 11000 Beograd
Adresa: Dečanska 14
Telefon:
011/32-42-479
011/32-30-313

Savez za dečiju i cerebralnu paralizu Srbije
Poštanski broj: 11000 Beograd
Adresa: Pančićeva 12
Telefon:
011/32-81-594
011/21-80-559
Web sajt: www.cerebralnaparaliza.rs

Društvo Multiple skleroze Srbije
Poštanski broj: 11000 Beograd
Adresa: Dr. Subotića 6
Telefon: 011/36-10-520
Web sajt: www.multiplaskleroza.org.rs

Udruženje za pomoć osobama sa autizmom
Poštanski broj: 11000 beograd
Adresa: Gundulićev venac 40
Telefon: 011/33 91 051

Univerzitetski centar za studente sa hendikepom
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković“
Bulevar kralja Aleksandra 71
11000 Beograd
www.ucsh.rect.bg.ac.rs

Radno vreme Centra:
Radno vreme Centra: od 08:30 do 16 časova
Rad sa studentima: od 10 do 14 časova

Broj telefona/faks Centra:

        + 381 11 33 70 686

Ljupka Mihajlovska
Direktorka Centra

ljupka.mihajlovska@rect.bg.ac.rs