Poseta minstarstvu za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja

Tv Studio B – Svi smo mi jednaki
August 11, 2021
Biblioteka Saveza slepih Srbije, Beogradska Hronika, prilog, avgust 2021
August 19, 2021

U utorak, 17. avgusta 2021. godine, delegaciju Saveza slepih Srbije koju su činili predsednik saveza Milan Stošić, sekretar Jelena Stojanović i član Upravnog odbora Milan Nedeljković, primili su ministarka za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, prof.dr. Darija Kisić, Tepavčević, i pomoćnica ministra iz sektora za osobe sa invaliditetom Biljana Barošević.

Na sastanku se razgovaralo o predstojećim aktivnostima Saveza slepih Srbije, kao što  su međunarodna konferencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju slepih i slabovidih osoba, i obeležavanje

75 godina rada saveza i 50 godina postojanja biblioteke za slepe “Dr Milan Budimir”.

Predstavnici saveza su istakli  potrebu osoba sa invaliditetom za uvećanjem iznosa dodatka za pomoć i negu drugog lica, koji se godinama nije uvećavao,  kao i važnost izmene načina usklađivanja ovih primanja, koja veliki broj osoba sa invaliditetom koriste kao kompenzaciono pravo.

Ministarka je istakla da razume ovaj problem i da će raditi na tome da se u zakone implementiraju rešenja koja će omogućiti uvećanje iznosa i i usklađivanje ovog veoma važnom prava za sve osobe sa invaliditetom.

Isto tako, naveden je problem finansiranja lokalnih organizacija od strane jedinica lokalnih samouprava, i potreba da resorno ministarstvo lokalnim samoupravama uputi preporuku za kontinuirano pružanje finansijske podrške organizacijama članicama saveza, posebno međuopštinskim, koje okupljaju slepe i slabovide osobe sa teritorije više opština.

Dogovoreno je da ministarstvo u vreme kada lokalne samouprave kreiraju budđete za sledeću godinu uputi pismo preporuke za podršku u finansiranju aktivnosti i rada lokalnih organizacija.

Savez će nastaviti i u buduće da se zalaže za konkretna rešenja u cilju unapređenja kvaliteta života svih slepih i slabovidih osoba u Republici Srbiji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *