Povodom Međunarodnog dana slepih ili Svetskog dana belog štapa