Povodom obeležavanja  Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i Međunarodnog dana ljudskih prava