Radni sastanak Nacionalne platforme za saradnju u okviru ARISE projekta