June 23, 2022

June 23, 2022

Poslednji dan međunarodne konferencije Regionalne asocijacije slepih Balkana

Poslednjeg dana međunarodne konferencije Regionalne asocijacije slepih Balkana, predstavnici  zemalja članica informisani su o izradi pametne rukavice za slepe. To je bila prilika i da se […]