November 9, 2022

November 9, 2022

Na poziv Hrvatskog saveza slepih, predsednik i sekretar Saveza slepih Srbije učestvuju u radu Medjunarodne konferencije

Na poziv Hrvatskog saveza slepih, predsednik i sekretar Saveza slepih Srbije učestvuju u radu Medjunarodne konferencije o razmeni iskustava i oblicima saradnje i podrške organizacijama osoba […]