Na poziv Hrvatskog saveza slepih, predsednik i sekretar Saveza slepih Srbije učestvuju u radu Medjunarodne konferencije