“Čas istorije na otvorenom”, druga inkluzivna tura u okviru Dana evropske baštine