“Dan belog stapa” – Sa kojim se sve problemima slepi i slabovidi ljudi susreci svakodnevno?