Međunaroda konferenciji “Zapošljavanje ključ ka inkluziji” – govorila je Biljana Jelenković Paspalj, načelnik sektora za profesionalnu rehabilitaciju