Obeležavanje Međunarodnog dana slepih – 15. oktobra – Sombor