Održana prva tura za slabovide i slepe u okviru Dana evropske baštine