Poseta Zagrebu i učešće na Medjunarodnoj konferenciji o razmeni iskustava i saradnji zemalja Jugoistočne Evrope