Savetovanje Saveza i lokalnih organizacija u Kragujevcu