„Tradicija u našim rukama“ u Subotici uz podršku Ambasade Francuske