Skupština Srbije donela Zakon o potvrđivanju Marakeškog ugovora

Kreativnost i različitost na delu
November 19, 2019
Biblioteka „Dr Milan Budimir“ u emisiji RTS-a „Od zlata jabuka“
January 30, 2020

Skupština Srbije donela Zakon o potvrđivanju Marakeškog ugovora

Dana 24. januar 2020. Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o potvrđivanju Marakeškog ugovora za omogućavanje pristupa objavljenim delima od strane lica koja su slepa, slabovida ili na drugi način onemogućena da koriste štampane materijale.

Zakonom o potvrđivanju Marakeškog ugovora slepim i slabovidim licima priznaju se određene privilegije u pogledu prava da koriste tuđa autorska dela. Naime, do sada su ova lica imala problema sa pristupom literaturi iz stranih, a negde i iz domaćih izvora zato što su autori insistirali na autorskim pravima. Tako se knjige nisu mogle uzimati direktno iz inostranstva, nego su ih biblioteke ponovo morale snimati, što je dovodilo do dupliranja posla, pogotovo za zemlje istog govornog područja kakvo je nemačko, englesko ili špansko. Marakeški sporazum je osnova za nužne promene u nacionalnim zakonima o autorskim pravima koje bi propisivale izuzetke od ovih prava, kako bi se tzv. ovlašćenim subjektima omogućilo da svoju kolekciju dostupnih knjiga dele i preko granice sa drugim ovlašćenim subjektima, kao i sa slepim, slabovidim i pojedincima koji iz bilo kog razloga ne mogu da čitaju štampani tekst. Ovo je prvi međunarodni pravni akt o intelektualnoj svojini u korist javnog interesa, a ne vlasnika autorskih prava. Svetski savez slepih, u saradnji sa svojim regionalnim organizacijama, među kojima je i Evropski savez slepih, kao i sa drugim subjektima, kao što je Svetska organizacija za intelektualnu svojinu WIPO, teško se borio i pregovarao pet godina, dok Sporazum najzad nije usvojen u Marakešu (Maroko) 27. juna 2013. godine, a stupio na snagu 30. septembra 2016. godine, pošto ga je, kako je bilo predviđeno, ratifikovalo 20 zemalja. Evropska unija je potpisala Sporazum 1. aprila 2014. ali joj je trebalo više od četiri godine da ga i ratifikuje. To se desilo 11. oktobra 2018. Osim Evropske unije, koja broji 28 zemalja-članica, do sada je Sporazum potpisalo i ratifikovalo više od 50 zemalja u svetu, od kojih su dve u Evropi: Moldavija i Rusija. Na samom početku ove godine pridružila im se i naša zemlja. Marakeški sporazum ima za cilj smanjivanje tzv. „žeđi za knjigama“, sa kojim se suočavaju sva lica koja iz nekog razloga ne mogu da čitaju štampani tekst. u razvijenim zemljama, svega 5% materijala se objavi u dostupnom formatu, dok je u zemljama u razvoju to slučaj sa čak manje od 1% štampanog materijala. Prekogranična razmena dela u dostupnom formatima svakako će doprineti većoj dostupnosti dela za slepe koji žive u zemljama-potpisnicama ovog Sporazuma.
Savez slepih Srbije, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu, nadležnim ministarstvima i međunarodnim organizacijama, stalno se zalagao da se ovaj Sporazum ratifikuje, pa je zadovoljstvo što je on ratifikovan utoliko veće, jer smo postali zemlja koja je dala primer regionu, koji će, nadamo se, slediti i ostali.
Goran Pećanac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *