Skupština Srbije donela Zakon o potvrđivanju Marakeškog ugovora