November 10, 2021

November 10, 2021

Nacionalna konferencija predsednika i sekretara lokalnih organizacija

U sredu 10. movembra 2021. godine, Savez slepih Srbije je uz podršku ministarstva za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja organizovao Nacionalnu konferenciju predsednika i sekretara […]