November 2, 2021

November 2, 2021

Istraživanje: ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA OŠTEĆENJEM VIDA U REPUBLICI SRBIJI

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA OŠTEĆENJEM VIDA U REPUBLICI SRBIJI Uvod: Zapošljavanje je jedan od važnijih segmenata u životu čoveka. Zapošljavanjem se stiču: finansijska sigurnost, stabilnija egzistencija, radna […]