November 1, 2021

November 1, 2021

Beogradska deklaracija – 22. oktobar 2021. godine

Preko 150 učesnika okupljenih u Beogradu, Srbija, i putem interneta, razmatralo je dva dana situaciju u zapošljavanju slepih i slabovidih u mnogim zemljama širom kontinenta. Konferencija […]