April 4, 2022

April 4, 2022

Studiranje uprkos brojnim izazovima

Povodom Dana studenata koristimo priliku da ukažemo na najčešće izazove sa kojima se suočavaju slepi i slabovidi studenti. Uvereni smo da će vam primer i lična […]