April 20, 2022

April 20, 2022

14. takmičenje slepih i slabovidih Srbije u recitovanju “Kaži ali lepo”

U cilju afirmacije slepih i slabovidih osoba Savez slepih Srbije je 20. aprila 2022. godine  organizovao 14. takmičenje slepih i slabovidih Srbije u recitovanju „Kaži, ali […]