April 26, 2022

April 26, 2022

Sa 5. Konferencije “Praćka”

Trendovi u komunikaciji i savremenim medijima zahtevaju od svih, pa i od organizacija osoba sa invaliditetom stalno prisustvo i aktivno učeće u njihovom radu osobe koja […]