September 8, 2022

September 8, 2022

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana pismenosti

Od 1965. godine 8. septembar se u svetu obeležava kao Međunarodni dan pismenosti, sa ciljem da se ukaže na problem nepismenosti, koji još uvek postoji širom […]