September 28, 2022

September 28, 2022

Radni sastanak Nacionalne platforme za saradnju u okviru ARISE projekta

Mapa puta sprovođenja politike – ili Policy Road Map – glavna je tema današnjeg radnog sastanka Nacionalne platforme za saradnju u okviru ARISE projekta. Nacionalne platforme […]