Radionice sa studentima fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju