Savetovanje predsednika i sekretara Saveza slepih Vojvodine u Novom Sadu